Stowarzyszenie Eko - Przyjezierze
Decyzja GDOŚ w sprawie Ościsłowa


Decyzja GDOŚ w sprawie Ościsłowa

Długo oczekiwana decyzja stron postępowania zapadła , należy przyznać ,że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu wykazała się pełnym profesjonalizmem . Wcześniej wielokrotnie nie zgadzaliśmy się z decyzjami tej instytucji np. dotyczących odkrywki Tomisławice.

Należy przyznać,że uzasadnienie RDOŚ w Poznaniu zmiażdżyło raport środowiskowy przygotowany przez inwestora dla planowanej odkrywki Ościsłowo. Tu w tym miejscu należy powiedzieć,że w pełni się z tą oceną zgadzamy , gdyż przedstawione przez naszą stronę opinie ,ekspertyzy jednoznacznie pokazywały skutki planowanej kopalni dla środowiska. Również Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie bez żadnych zastrzeżeń przyznała rację RDOŚ w Poznaniu.  Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska powinna jeszcze tylko podtrzymać decyzję niższej instancji bo taki powinien być finał tej bulwersującej sprawy. Miejmy nadzieję i taką mamy ,że RDOŚ w Poznaniu nie ulegnie lobby górniczemu i naciskom politycznym i utrzyma swoją decyzje. Ja i pozostali koalicjanci będziemy się bacznie przyglądać dalszemu procesowi toczącej się sprawy.

Całość uzasadnienia decyzji , link poniżej

Miłej lektury i oceny czy nasza walka była i jest słuszna.

../../upload2/Oscislowo DSU uchylenie GDOS+podkreslenia.pdf

 

 

Poniżej artykuł ze strony  cire.pl

Realizację projektu, który ma przeciwdziałać negatywnym skutkom wydobycia węgla brunatnego w zlewni Noteci, zapowiedzieli podczas konferencji prasowej przedstawiciele resortu środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Jak powiedział minister środowiska Jan Szyszko odkrywkowa eksploatacja węgla w zlewni Noteci spowodowała zaburzenie przepływów wody, co powoduje to straty w środowisku naturalnymi.

- Przygotowaliśmy projekt, który będzie polegał na odtworzeniu ciągłości hydrologicznej rzeki Noteć na odcinku od ujścia rzeki Pichny do przekroju Mąkoszyn - dodał minister.

Jak wyjaśnił wiceminister środowiska Mariusz Gajda projekt w pierwszej kolejności zakłada sztuczne zasilenie rzeki Noteć, poprzez odprowadzanie wody kopalnianej z odkrywki węgla brunatnego Tomisławice, w górę rzeki Noteci aż do przekroju Mąkoszyn.

Projekt zakłada również oczyszczenie wód odwodnieniowych z kopalni, których część zawiera znaczną ilość zawiesin mineralnych - głównie węglowych.
 

- Projekt przewiduje też podpiętrzenie Jeziora Modzerowskiego i Jeziora Brdowskiego i tym samym uzyskanie możliwej do wykorzystania pojemności retencyjnej o wielkości maksymalnie 1 mln m sześc.. Wymagać to będzie wykonania dwóch budowli piętrzących" - dodał wiceminister Gajda.

Dla zwiększenia efektywności tych działań w ramach projektu planuje się również uszczelnienie koryta rzeki Noteć na czas eksploatacji i rekultywacji odkrywek z wykorzystaniem materiałów naturalnych. Ponadto w okresach suchych oraz w przypadku czasowego zaniku wody w korycie Noteci, zakłada się też dodatkowe zasilanie koryta rzeki z byłej odkrywki Lubstów, która systematycznie wypełniana jest wodą z Noteci w okresach mokrych. W tym celu konieczne byłoby wybudowanie przepompowni.

Według prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Kazimierza Kujdy wartość całego projektu szacowana jest na 130 mln zł, a środki na jego realizację mają pochodzić będą z NFOŚiGW.⇑   Do góry strony

Projekt i wykonanie: nonomedia.pl