Stowarzyszenie Eko - Przyjezierze
Jest reakcja Komisji Europejskiej w związku z naruszeniem przepisów przez Polskę


Jest reakcja Komisji Europejskiej w związku z naruszeniem przepisów przez Polskę

Po wileu latach od złożenia skargi (2008 rok) przez obecnego Prezesa naszego stowarzyszenia Józefa Drzazgowskiego Komisja Europejska wezwała Polskę do złożenia wyjaśnień w związku z naruszeniem przepisów dyrektywy ptasiej i dyrektywy siedliskowej na obszarach należących do sieci Natura 2000 – jeziora Gopła i Ostoi Nadgoplańskiej.

Jest to kolejny krok w sprawie odkrywki Tomisławice ,która od samego początku  powstawła z rażącym naruszeniem prawa. Trzeba przyznać ,że mimo  długotrwałego dochodzenia  w KE sprawa została zbadana i możemy mówić o sporej satysfakcji z tego faktu - po prostu mieliśmy rację a walka miała sens .  Teraz czekamy na kolejne kroki KE. 

Poniżej uzasadnienie opini.

Ochrona przyrody: Komisja wzywa POLSKĘ do zapewnienia zgodności przepisami dotyczącymi ochrony przyrody w przypadku jeziora Gopła

Komisja wysyła Polsce dodatkową uzasadnioną opinię w związku z naruszeniem przepisów dyrektywy ptasiej i dyrektywy siedliskowej na obszarach należących do sieci Natura 2000 – jeziora Gopła i Ostoi Nadgoplańskiej w Polsce centralnej. Przypadek ten dotyczy eksploatacji kopalni odkrywkowej węgla brunatnego umiejscowionej w pobliżu tych obszarów. Działalność kopalni odkrywkowej powoduje obniżenie poziomu wód gruntowych, co może doprowadzić do zakłócenia równowagi hydrologicznej wokół jeziora i mieć poważne negatywne skutki dla tych obszarów. W pierwszej uzasadnionej opinii wydanej w styczniu 2012 r. Komisja poruszyła kwestię nieprzeprowadzenia oceny oddziaływania kopalni odkrywkowej na środowisko, w szczególności ze względu na niewłaściwe metody modelowania. Polskie władze polskie zobowiązały się do skorygowania modelu hydrogeologicznego. Nowy model potwierdza zagrożenie wystąpienia poważnych negatywnych skutków. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana dla kopalni w 2007 r. na podstawie pierwszej oceny jest jednak nadal aktualna i, mimo nowych ustaleń po zastosowaniu nowego modelu, nie podjęto żadnych działań w celu przeprowadzenia jej przeglądu. Z tego względu Komisja podjęła dziś decyzję o przesłaniu dodatkowej uzasadnionej opinii i umożliwieniu Polsce odpowiedniego uwzględnienia tych nowych ustaleń oraz dostosowania warunków eksploatacji kopalni odkrywkowej. Jeżeli Polska nie podejmie działań w ciągu dwóch miesięcy, sprawa może zostać skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE

 

http://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/swiat/nie-tylko-kwestia-uchod%c5%bac%c3%b3w-ke-wezwa%c5%82a-polsk%c4%99-do-odpowiedzi-w-trzech-innych-sprawach/ar-BBCGj57
 ⇑   Do góry strony

Projekt i wykonanie: nonomedia.pl