Stowarzyszenie Eko - Przyjezierze
POWSTAŁA EKSPERTYZA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI ZASILANIA JEZIOR POWIDZKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO


POWSTAŁA EKSPERTYZA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI ZASILANIA JEZIOR POWIDZKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

Początkiem wszechrzeczy jest woda

Tales z Miletu

 

Szanowni Państwo


Woda, substancja niezbędna do życia jest naszym wspólnym, dziedziczonym dobrem. Jej ograniczone zasoby należy chronić i wykorzystywać w sposób zrównoważony, tak pod względem jakości, jak i ilości.
Wielkopolska jako region Polski, dotknięty jednym z największych deficytów wody w kraju, boryka się od lat z problemem wysychających rzek, cieków wodnych, jezior i innych ekosystemów zależnych od wód, zmaga się ze zjawiskiem suszy. Samorząd województwa wraz z ekspertami, przedstawicielami samorządów lokalnych, reprezentantami wielu instytucji i środowisk ekologicznych podejmuje liczne działania na rzecz ochrony zasobów wodnych w województwie.
Najbardziej narażonymi na występowanie negatywnych konsekwencji suszy obszarami są obecnie Pojezierze Wielkopolskie, w tym przede wszystkim Pojezierze Gnieźnieńskie. Działalność człowieka powoduje na tych terenach zdecydowanie bardziej odczuwalne skutki w porównaniu z innymi obszarami naszego województwa, gdzie problem deficytu wód jest mniejszy.
Samorząd województwa, odpowiedzialny za ochronę i kształtowanie przestrzeni regionu, będąc jednocześnie kreatorem rozwoju województwa, czynnie włączył się w działania na rzecz ochrony zasobów wodnych Pojezierza Gnieźnieńskiego.
Podjęto starania, których celem było sporządzenie dokumentu wskazującego jakie są realne możliwości ratowania jezior w Powidzkim Parku Krajobrazowym.
Z uznaniem przyjęto powstanie Parlamentarnego Zespołu ds. Ochrony Pojezierzy Wielkopolskich, który z początkiem 2020 roku odbył pierwsze posiedzenie, podczas którego zastała przedstawiona wstępna koncepcja ratowania i ochrony jezior zlokalizowanych w Powidzkim Parku Krajobrazowym na Pojezierzu Gnieźnieńskim, w sąsiedztwie odkrywek węgla brunatnego Kopalni Węgla Brunatnego „Konin”. Ustalono, że w świetle postępującej zagłady ekosystemów wodnych tego terenu należy podjąć pilne działania zmierzające do zasilania jezior oraz poddanych rekultywacji wodnej wyrobisk po węglu brunatnym.
Rezultatem działań Samorządu, we współpracy z Kierownictwem Parlamentarnego Zespołu ds. Ochrony Pojezierzy Wielkopolskich oraz przedstawicielami poznańskiego ośrodka naukowego jest Ekspertyza, przygotowana przez znamienitych specjalistów, którą z satysfakcją oddaję w Państwa ręce. W trosce o to co ważne dla nas i dla przyszłych pokoleń, wyrażam nadzieję, że dokument ten stanie się zarzewiem dla dalszych przedsięwzięć planistyczno-projektowych i pozwoli w niedalekiej przyszłości wdrożyć skuteczne działania niezbędne dla ratowania zasobów wodnych Pojezierza Gnieźnieńskiego.

Marek Woźniak
Marszałek Województwa Wielkopolskiego⇑   Do góry strony

Projekt i wykonanie: nonomedia.pl