Stowarzyszenie Eko - Przyjezierze
Roboczy zespół przy Nadwiślańskim Związku Pracodawców Lewiatan ds. infrastruktury hydrotechnicznej Kujawy-Wielkopolska


Roboczy zespół przy Nadwiślańskim Związku Pracodawców Lewiatan ds. infrastruktury hydrotechnicznej Kujawy-Wielkopolska

W dniu 22 lutego 2021 roku odbyła się pierwsza wideokonferencja poświęcona przerzutowi wód z Wisły do zlewni Odry w okolice Tomisławic. To ważny i strategiczny plan by ratować Kujawy i Wielkopolskę przed jeszcze większą katastrofą w stosunkach wodnych po zamknięciu odkrywki Tomisławice. Jeśli nie zaczniemy działać szybko to Noteć ,Gopło i wszystkie jeziora w okolicy tej odkrywki będą wysychały tak jak to widzimy na pojezierzu gnieźnieńskim. Zostałem powołany do tego jakże ważnego zespołu i przyporządkowany do specjalizacji ekologia.

W sumie powstało pięć podzespołów:

- Hydrologia,

- Rolnictwo,

- Ekologia,

- Kosztorysowy,

- Administracyjny.

Należy podkreślić ,że ten zespół ma przygotować plany co będzie się działo za kilka lat by nie stało się  tak ,że się pali to kopiemy studnie. Plany, które muszą być zrealizowane - wykonany w momencie zakończenia wydobycia węgla brunatnego w odkrywce Tomisławice. Działamy z myślą o tym co będzie za kilka lat by nie powtórzył się problem jaki mamy na pojezierzu gnieźnieńskim i Powidzkim Parku Krajobrazowym.

Jak pewnie wielu już wie zaczynamy poprawiać zasoby wodne właśnie na pojezierzu gnieźnieńskim i mamy już pierwsze tego efekty.

                                                             

Józef Drzazgowski

 

 

 

Szanowni Państwo,

Z wielką przyjemnością mam zaszczyt zaprosić do prac w zespole o roboczej nazwie „Roboczy zespół przy Nadwiślańskim Związku Pracodawców Lewiatan ds. infrastruktury hydrotechnicznej Kujawy-Wielkopolska”.

Skład zespołu nie jest przypadkowy, składa się z ekspertów z wielu dziedzin, których wiedza przysłuży się społeczeństwu południowej części województwa kujawsko-pomorskiego oraz części Wielkopolski Wschodniej.

Materia, którą ma zajmować się zespół, jest w  koncepcją innowacyjną w naszym kraju, koncepcją odpowiadającą na wyzwania dzisiejszych zmian klimatycznych i degradacji społecznej oraz środowiskowej wywołanej eksploatacją węgla brunatnego w  rejonie Konina.

Stepowienie Kujaw, występująca susza glebowa, degradacja Pojezierza Kujawskiego  i Gnieźnieńskiego, leje depresyjne wywołane odkrywkowym wydobyciem węgla brunatnego we Wschodniej Wielkopolsce, to główne problemy jakie stoją przed zespołem.

Mamy nowe rozdania funduszy europejskich takich jak Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, Regionalne Programy Operacyjne, Krajowy Plan Odbudowy, fundusze związane z Zielonym Ładem. Dlatego wyniki prac naszego zespołu są niezbędne, są podstawą o ubieganie się o środki z w/w funduszy za pomocą których, zrealizujemy śmiałą koncepcję przerzutu wody z Wisły w rejony zdegradowane społecznie, rolniczo i środowiskowo. Zapewnimy dynamiczny rozwój tych regionów na wiele dekad, wpisując się w założenia Zielonego Ładu oraz  zerowej emisyjności. Stały dostęp do wody, zapewni wysokowydajnym rolniczym regionom zwiększenie produkcji żywności, stworzy nowe miejsca pracy oraz zapewni większe środki lokalnym samorządom.

 

Udział w pracach naszego interdyscyplinarnego zespołu,   daje pewność, że wnioski I końcowe konkluzje z opracowanego raportu będą bardzo przydatne i stanowić będą bazę do dalszych szczegółowych analiz, studium wykonalności oraz co będzie najbardziej satysfakcjonujące, końcowego projektu technicznego.

Zapraszam na pierwsze pełne online spotkanie zespołu na platformie ZOOM. Wystarczy kliknąć link który otrzymali Państwo w mailu.

 

Z  wyrazami szacunku

Roman Rogalski

Vce Prezydent Konfederacji LEWIATAN

Prezes Nadwiślańskiego Związku Pracodawców LEWIATAN

 

Roboczy zespół przy Nadwiślańskim Związku Pracodawców LEWIATN ds. koncepcji budowy oraz kosztów realizacji  instalacji służącej do przerzutu wód z Wisły na tereny Pojezierza Kujawskiego i Gnieźnieńskiego (tereny zdegradowane w wyniku działalności górnictwa odkrywkowego tereny w południowo-wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego).

Bydgoszcz 12.02.2021

Lp.

Nazwisko eksperta

Instytucja, funkcja

1

prof. dr hab. Zygmunt Babiński

 

kierownik Katedry Rewitalizacji Dróg Wodnych , Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

2

dr Michał Habel, prof. UKW

 

vice przewodniczący PRGW  - Ministerstwo Infrastruktury oraz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

3

dr Wiesława Kasperska-Wołowicz

 

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach

Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Badawczego w Bydgoszczy

4

dr hab. Krystian Obolewski, prof. UKW

 

kierownik Katedry Hydrobiologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

5

dr Bogumił Nowak

 

Dyrektor RZGW w Poznaniu, PGW Wody Polskie

6

dr Katarzyna Kubiak-Wójcicka

 

Katedra Hydrologii i Gospodarki Wodnej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

7

Krzysztof Polak

PGW Wody Polskie

8

Józef Drzazgowski

 

Prezes Stowarzyszenia Ekologicznego Eko-Przyjezierze

9

prof. dr hab. inż. Stanisław Rolbiecki

 

Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

10

dr hab. inż. Roman Rolbiecki, prof. UTP

 

Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

11

Grzegorz Smytry

Dyrektor RZGW w Bydgoszczy, PGW Wody Polskie

12

Roman Rogalski

 

Prezes Nadwiślańskiego Związku Przedsiębiorców Lewiatan

13

Adam Stańczyk
 

Departament Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski w Toruniu

 

14

Zygmunt Borkowski
 

Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki

15

Krzysztof Wrzosek
 

Dyrektor Biura Projektów Strategicznych, PGW Wody Polskie

16

Agata Łukasik

Hydroprojekt Włocławk⇑   Do góry strony

Projekt i wykonanie: nonomedia.pl