Stowarzyszenie Eko - Przyjezierze
TV TRWAM w Przyjezierzu - audycja ?PO STRONIE PRAWDY?


TV TRWAM  w  Przyjezierzu - audycja ?PO STRONIE PRAWDY?

Na moją interwencję w dniu 20 lipca 2016 w Przyjezierzu, nad Jeziorem Ostrowskim TV TRWAM zrealizowała godzinny reportaż dotyczący przyczyn i konsekwencji katastrofy ekologicznej jezior Pojezierza Gnieźnieńskiego oraz możliwości podejmowania działań przeciwdziałających dalszej ich degradacji. Program emitowany bezpośrednio na cały świat w ramach cyklicznej audycji interwencyjnej „PO STRONIE PRAWDY” przybliżył telewidzom jakie są konsekwencje funkcjonowania kopalni węgla brunatnego na pograniczu Wielkopolski i Kujaw.

Do programu  bardzo profesjonalnie prowadzonego przez dziennikarzy TV TRWAM zaproszono liczne grono kompetentnych osób. W programie wzięli udział naukowy: Prof. Julian Chmiel, Dr Michał Kupczyk, Dr Benedykt Pepliński i Dr hab. Leszek Pazderski. Samorządowców reprezentowali: Wójt Gminy Wilczyn Grzegorz Skowroński, Burmistrz Strzelna Ewaryst Matczak, Radny Gminy Ślesin Andrzej Dąbek, Radny Powiatu Mogileńskiego Jarosław Graczyk. Przybyli także członkowie Grupy Wsparcia Wójta Wilczyna, m. in. Pan Chmielewski i Pan Krawczyk. Nie zabrakło też rolników z Ryszardem Dominiakiem na czele. Przybyli mieszkańcy i turyści przebywający w Przyjezierzu. W tym miejscu wszystkim dziękuję za przybycie i pokazanie, że los środowiska nie jest Wam obojętny.

Z przykrością muszę stwierdzić, że pomimo zaproszenia wystosowanego przez prowadzących dziennikarzy nie przybył nikt z kopalni. Ocenę tej nieobecność pozostawiam każdemu z nas.

Poprzez łącza telefoniczne nawiązano bezpośredni kontakt z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W imieniu resortu opinię zaprezentowała Dyrektor Departamentu Obrotu Ziemią Pani Dr Agnieszka Pyl-Kutrzepa. Merytoryczna wypowiedź Pani Dyrektor dowodzi, że Ministerstwo rozumie problem naszego regionu i ludzi tam żyjących. Wykazuje jednocześnie należytą troskę o ochronę naszego skarbu, jakim jest czysta woda i żyzna ziemia rolnicza.

Nieco inne wrażenie odnieśliśmy po wypowiedzi Pani Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu. Nie tylko ja, ale większość zgromadzonych osób stwierdziła, że ta wypowiedź mogłaby być wypowiedzią przedstawicieli kopalni. Pani Dyrektor chyba zapomniała czym zajmuje się RDOŚ. Wypowiedziane zostały słowa o „..nadrzędnym interesie społecznym”. Pytam: czyjego interesu? Czyż nadrzędnym interesem społecznym nie jest ochrona ziemi, żywności, wody, zdrowia i środowiska przyrodniczego? W kolejnej wypowiedzi stwierdziła Pani Dyrektor, że dywersyfikacja wymaga budowania kolejnych kopalń odkrywkowych na potrzeby energetyczne. Przecież dywersyfikacja to stawianie na inne źródła energii. Trudno się zgodzić ze stwierdzeniem Pani Dyrektor, że po roku 2025 wody w jeziorach powrócą do stanu z lat dziewięćdziesiątych. Nie wiem czy to pomyłka czy niekompetencja.  

Warto zacytować słowa Papieża Franciszka wypowiedziane przy okazji opublikowania encykliki „Laudato si”: „…i przekażę je osobom, które odpowiadają za środowisko by przypomnieć, że to człowiek jest winien zmian jakie obserwujemy”. Oto wybrany fragment z encykliki papieskiej: „Większość globalnego ocieplenia ostatnich kilkudziesięciu lat zawdzięczamy wysokiemu stężeniu gazów cieplarnianych emitowanych głównie z powodu działalność człowieka. Zwiększa to szczególnie wzorzec rozwoju opartego na intensywnym wykorzystywaniu paliw kopalnych stanowiący centrum światowego systemu energetycznego”.

  

 

   Józef Drzazgowski

 

Tutaj można obejrzeć audycję  http://tv-trwam.pl/film/po-stronie-prawdy-20072016

 

 ⇑   Do góry strony

Projekt i wykonanie: nonomedia.pl