Stowarzyszenie Eko - Przyjezierze
ZE PAK nielegalnie wydobywa węgiel brunatny w odkrywce Tomisławice


ZE PAK nielegalnie wydobywa węgiel brunatny w odkrywce Tomisławice

Greenpeace zawiadamia organy o poważnym naruszeniu prawa przez należący do Zygmunta Solorza-Żaka koncern ZE PAK. Firma polskiego miliardera nielegalnie wydobywa węgiel brunatny w odkrywce Tomisławice. Dzieje się tak wbrew postanowieniom organów ochrony środowiska i wyrokowi sądu, które w obawie o znaczące pogorszenie stanu środowiska nakazały spółce wykonanie dwóch raportów środowiskowych i uzyskanie decyzji środowiskowych dla budowy infrastruktury służącej do odpompowania wody z odkrywki. 

– Jesteśmy zdumieni działaniem ZE PAK polegającym na rozbudowie odkrywki Tomisławice wbrew postanowieniom organów. Tym bardziej, że spółka Zygmunta Solorza-Żaka zapowiedziała zdecydowany zwrot w kierunku odnawialnych źródeł energii promując się na lidera zielonej zmiany. Rezygnacja z nieopłacalnego biznesu jakim są paliwa kopalne, nie może jednak oznaczać przyzwolenia na łamanie prawa. Koncern od lat szkodzi społeczności lokalnej i pogłębia katastrofę ekologiczną w regionie. Już teraz, w wyniku szkodliwej działalności spółki poziom wód w jeziorach pojezierza gnieźnieńskiego obniżył się o kilka metrów. Mając na uwadze dekady szkodliwej działalności, spółka powinna przede wszystkim skupić się odbudowie stosunków wodnych w regionie, a nie na wydobyciu węgla za wszelką cenę – komentuje Anna Meres, koordynatorka kampanii klimatycznych w Greenpeace Polska.

Kopalnia odkrywkowa węgla brunatnego Tomisławice znajdująca się na Kujawach rozpoczęła swoją działalność  w 2010 r. na podstawie decyzji środowiskowej wydanej przez wójta gminy Wierzbinek (powiat koniński). Funkcjonowanie odkrywki wymaga też realizacji szeregu dodatkowych przedsięwzięć polegających między innymi  na rozbudowie i eksploatacji infrastruktury odwodnienia, bez których wydobycie węgla brunatnego jest niemożliwe. Koncern ZE PAK w dwóch odrębnych wnioskach złożonych w 2015 r. i 2018 r. wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Poznaniu o wydanie decyzji środowiskowej na rozbudowę tej infrastruktury.  W obu przypadkach RDOŚ w Poznaniu nakazał spółce ZE PAK przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i przygotowanie raportu środowiskowego w obawie o znaczące pogorszenie stanu środowiska.  Plan ZE PAK zakładał pompowanie 53 milionów m3 wody rocznie. Dla porównania objętość sąsiadującego z odkrywką Tomisławice jeziora Gopło to nieco poniżej 79 milionów m3. RDOŚ zwrócił też uwagę na to, że ścieki kopalniane od lat zanieczyszczają okoliczne rzeki: Pichnę i Noteć.

Obie decyzje RDOŚ w Poznaniu zostały podtrzymane przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Jedna z nich jest już prawomocna i ostateczna, drugą ZE PAK zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ten jednak oddalił skargę spółki. ZE PAK  mimo braku odpowiednich decyzji dwa lata temu rozpoczął realizację obu przedsięwzięć. Na terenach gdzie  infrastruktura odwadniająca odkrywkę miała być dopiero budowana, w najlepsze trwa już wydobycie węgla.  

– Realizacja przedsięwzięć, dla których wbrew decyzjom organów administracji i sądu nie przeprowadzono ocen oddziaływania na środowisko, nie sporządzono raportów środowiskowych i nie uzyskano decyzji środowiskowych? Z czymś takim w Greenpeace Polska jeszcze się nie spotkaliśmy. Tak w Polsce być nie może – i nie będzie. Złożyliśmy w tej sprawie wniosek do Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu, o wstrzymanie eksploatacji instalacji odwodnienionej wybudowanej bez podstawy prawnej – komentuje dr hab. Leszek Pazderski, ekspert ds. polityki ekologicznej w Greenpeace Polska.

 

źródło Polski miliarder nielegalnie wydobywa węgiel  - Greenpeace Polska ⇑   Do góry strony

Projekt i wykonanie: nonomedia.pl