Stowarzyszenie Eko - Przyjezierze
Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin rezygnuje z planów budowy okrywki węgla brunatnego Ościsłowo


Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin rezygnuje z planów budowy okrywki węgla brunatnego Ościsłowo

Jak informuje portal www.cire.pl, Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin rezygnuje z planów budowy okrywki węgla brunatnego Ościsłowo - poinformowała w środę spółka w raporcie bieżącym. Jako motywy wskazano przeciągający się proces koncesyjny i niepewną przyszłość produkcji energii z węgla.

 

Jak napisano w raporcie, dotychczasowy zakładany model działalności ZE PAK przewidywał wykorzystanie obecnie eksploatowanych odkrywek oraz uzyskanie koncesji na eksploatację perspektywicznego złoża Ościsłowo. Obecnie bazowy scenariusz przewiduje korzystanie jedynie z już eksploatowanych odkrywek i brak eksploatacji złoża Ościsłowo - zaznaczyła spółka. To z kolei oznacza skrócenie okresu eksploatacji elektrowni Pątnów I i Pątnów II.

Jako powodu nieuwzględnienia Ościsłowa w bazowym scenariuszu funkcjonowania aktywów węglowych Grupy ZE PAK wymieniono długość procesu decyzyjnego w sprawie uzyskania koncesji oraz niepewność co do warunków funkcjonowania w długiej perspektywie, w otoczeniu zaostrzającej się europejskiej polityki klimatycznej i podwyższanych norm emisyjnych dla źródeł węglowych. Dodatkowym powodem jest zamiar aktywnego ubiegania się przez ZE PAK o środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji i innych funduszy UE dedykowanych dla regionów górniczych.

Spółka podkreśliła, że zasadnicze dla decyzji były czynniki zewnętrzne, negatywnie oddziaływujące na zyskowność produkcji energii elektrycznej z węgla brunatnego. W szczególności rosnące koszty emisji CO2, które mogą jeszcze wzrosnąć na skutek podniesienia celu redukcji emisji CO2 z 40 do 55 proc. na 2030 r.

ZE PAK dodał, że duży wpływ na decyzję o rezygnacji z Ościsłowa ma też rosnący import energii elektrycznej, powodujący presję na poziom cen energii elektrycznej na hurtowym rynku energii w Polsce. Zgodnie z deklaracjami PSE techniczna zdolność importu energii będzie przyrastać w kolejnych latach z uwagi na udział Polski w postępującej harmonizacji wspólnotowego rynku energii elektrycznej - wskazała spółka.

W ostatnim projekcie Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. Ministerstwo Klimatu decyzje eksploatacji strategicznych złóż węgla brunatnego, jak Złoczew czy Ościsłowo, pozostawiono inwestorom.

Proces koncesyjny dla Ościsłowa ciągnął się od 2013 r., kiedy kopalnia Konin złożyła pierwszy wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Z powodu zmiany przepisów w 2015 r. złożono kolejny wniosek - do RDOŚ w Poznaniu w 2015 r. W 2017 r. RDOŚ odmówił określenia środowiskowych uwarunkowań dla wydobycia węgla brunatnego i kopalin towarzyszących z odkrywki. Należąca do ZE PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin odwołała się do GDOŚ. Ostatnia decyzja GDOŚ mówiła o przedłużeniu tego postępowania do końca 2020 r.

 

źródło  https://www.cire.pl/item,204785,1,0,0,0,0,0,ze-pak-rezygnuje-z-planow-eksploatacji-odkrywki-oscislowo.html

 ⇑   Do góry strony

Projekt i wykonanie: nonomedia.pl