Stowarzyszenie Eko - Przyjezierze
List do Przewodniczącej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego


List do Przewodniczącej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

Gaj, 19 lutego 2018 r.

 

                                                                         Pani

                                                                         Zofia Szalczyk

                                                                         Przewodnicząca Sejmiku

                                                                         Województwa Wielkopolskiego

 

 

        Szanowna Pani Przewodnicząca,

 

W dniu 29 stycznia 2018 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął kolejną uchwałę (nr XLI/ 972/18) w sprawie budowy odkrywki węgla brunatnego „Ościsłowo”. Inicjatywę uchwałodawczą w tej sprawie zgłosił Pan Tomasz Nowak, poseł PO z Konina.

W wystąpieniu Pana Posła, prezentującego wyłącznie argumenty zwolenników budowy odkrywki „Ościsłowo” znalazło się parę nieprawdziwych stwierdzeń. Przede wszystkim ZE PAK S.A, po wyłączeniu elektrowni Adamów  ma obecnie 4% udział w bilansie energetycznym kraju, a nie 7% o których mówił Pan Poseł. Pragniemy także sprostować, że zasoby bilansowe złoża wynoszące 41,32 milionów ton nie oznacza to, że możliwe będzie wydobycie tej ilości węgla brunatnego. W literaturze przedmiotu (por. J.R. Kasiński, S. Mazurek, M. Piwocki  2006) przyjęto, że przeciętne straty w wydobyciu węgla brunatnego wynoszą 28 %. Zważywszy trudne warunki geologiczne złoża, m.in.  rozczłonkowanie złóż na trzy wyspy rozdzielone rozcięciami erozyjnymi straty te mogą być jeszcze większe. Ostatecznie więc wielkość operatywną złoża szacować można na 28,8 mln ton.

Powyższe fakty zmuszają do głębokich przemyśleń nad opłacalnością wydobycia węgla ze złoża Ościsłowo oraz nad konsekwencjami uruchomienia odkrywki na środowisko przyrodnicze, rolnictwo, leśnictwo, branżę turystyczną i infrastrukturę. Stowarzyszenie Ekoprzyjezierze dysponuje opracowaniami i ekspertyzami  jednoznacznie wskazującymi na negatywne konsekwencje uruchamiania nowych odkrywek węgla brunatnego w regionie konińskim. W tym miejscu należ też zauważyć ,że radni stosują podwójne standardy w swoim stosunku do odkrywek na południu i wschodzie Wielkopolski. Na południu są złe na wschodzie Ościsłowo – pożądane ?!

W tym miejscu z przykrością stwierdzamy, że w kolejnej uchwale pominięto zupełnie racje strony społecznej dostrzegającej zgubne skutki dla regionu konińskiego wspierania eksploatacji odkrywkowej węgla brunatnego. Co więcej wymowa przyjętego dokumentu jest taka, jakoby wszyscy mieszkańcy regionu postrzegali odkrywkę jako motor rozwoju gospodarczego regionu konińskiego oraz że jest ona powszechnie akceptowana i oczekiwana. Prawda jest oczywiście zupełnie inna – planowana odkrywka od samego początku nie jest akceptowana przez większość mieszkańców pogranicza Wielkopolski i Kujaw. Panie i Panowie Radni doskonale o tym wiecie – szkoda tylko, że pozwoliliście sobie narzucić narrację Pana Posła Nowaka.

Negatywne stanowisko Stowarzyszenia wobec treści i intencji podjętej Uchwały wyraża  poglądy wielu rolników, samorządowców, osób prowadzących działalność w zakresie obsługi ruchu turystycznego oraz innych grup społeczno-zawodowych z pogranicza Wielkopolski i Kujaw. Jesteśmy świadomi wagi ostatecznej decyzji dotyczącej odkrywki Ościsłowo. Tym bardziej więc uważamy, że przed podjęciem Stanowiska Sejmik powinien znaleźć formułę zaprezentowania argumentów także przez przedstawiciela strony społecznej nie związanych z PAK KWB S.A. i ZE PAK S.A.

Stwierdzamy z przykrością, że podjęta Uchwała, przeforsowana przez Pana Posła Nowaka nie daje regionowi nic poza przesunięciem w czasie poważnych problemów społeczno-gospodarczych wiążących się z nieuchronnym odchodzeniem od węgla brunatnego. Oznacza ona przedłużenie nasilającej się katastrofy ekologicznej. Takie działanie to wynik braku perspektywicznego myślenia o dobru regionu i jego mieszkańcach. Utopią jest twierdzenie, że otwarcie odkrywki Ościsłowo będzie motorem rozwoju w tym regionie. Czyżby perspektywa  działań Sejmiku zamykała się jedynie na okresie  kadencji?

 

Szanowna Pani Przewodnicząca,

Trwanie w miejscu jest równoznaczne z uwstecznianiem się. Wyrażamy ponownie nadzieję, że radni w końcu się obudzą i zauważą rzeczywiste problemy regionu konińskiego i przestaną podejmować populistyczne i bojaźliwe decyzje nie służące perspektywie rozwojowej regionu konińskiego, lecz pogrążające region w stagnacji i antagonizujące grupy społeczno-zawodowe oraz degradujące środowisko przyrodnicze.

Życzę  Pani jak i wszystkim Radnym Sejmiku by w podejmowaniu trudnych decyzji  kierowali się zasadą wysłuchania argumentów nie tylko wybranych grup zawodowych i społecznych, a tym bardziej wpływowych polityków. Nasze Stowarzyszenie  Eko-Przyjezierze wraz z ekspertami i innymi organizacjami ekologicznymi jest otwarte na współpracę i rzetelną debatę.

 

w imieniu mieszkańców przeciwnych budowie odkrywki „Ościsłowo”

 

Józef Drzazgowski

Prezes Stowarzyszenia Ekologicznego „Eko-Przyjezierze”⇑   Do góry strony

Projekt i wykonanie: nonomedia.pl